-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Norm for RTK-tjenester​

Geoteam udfører årligt en omfattende egenkontrol af GPSnet.dk for at dokumentere netværkets nøjagtighed.

Procedurerne for denne egenkontrol er beskrevet i Norm / Vejledning for RTK-tjenester som defineres og administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Denne norm for RTK-netværk skal anvendes som grundlag for offentlig kortlægning og registrering. Normen beskriver en række krav, som tjenesten skal opfylde for at kunne anvendes til opmåling med god nøjagtighed, herunder matrikulære arbejder. Normen vedrører selve RTK-tjenesten, men ikke de fejl, som brugeren ved sin betjening af udstyret har indflydelse på. Derfor er der i forlængelse af normen udarbejdet en beskrivelse af God opmålingsskik med RTK. ​

Normen stiller krav til blandt andet koordinatgrundlag, nøjagtighed, integritet, kontinuitet og tilgængelighed. For at leve op til normen laves hvert år en omfattende egenkontrol af GPSnet.dk, og Geoteam indsender derfor en stor mængde data som dokumentation til SDFI.

​Herunder ses eksempler på vores flotte nøjagtigheder fundet ved egenkontrollen (udført i foråret 2016) for 5 lokaliteter: Ballerup, Århus, Vipperød, Ringsted og Skærup.

​Egenkontrollen er godkendt af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Se SDFIs godkendelse af Geoteams RTK-netværk (GPSnet.dk) ved klik på dette link.

Driftsforstyrrelser

Normen kræver også, at brugerne bliver informeret, når og hvis tjenesten ikke er tilgængelig, eller ikke kan opfylde de generelle nøjagtighedskrav. Dette har GPSnet.dk selvfølgelig levet op til siden normens oprettelse i 2008.

Planlagte service-vinduer bliver der altid givet information om via GPSnet app'en. Her bliver også eventuelle driftsforstyrrelser meldt ud. Så vidt muligt med angivelse af forventet varighed. Normalt vis benyttes dog det redundante system således ingen brugere oplever noget.

Alle brugere får ved oprettelsen et login til drift.gpsnet.dk​

Kvalitetsparametre

drift.gpsnet.dk​ kan man kontinuerligt følge med i de kvalitetsparametre, der kommer fra netværksberegningerne i GPSnet.dk. bl.a. værdierne for ionosfæriske og geometriske restfejl og et I95-indeks. Man kan både se de aktuelle værdier og historiske værdier.

I95 Ionosfære indeks

I95 indekset vises for hver time af den valgte dag i et søjlediagram. Der er angivet niveauer for hhv. uforstyrret, medium forstyrret, og meget forstyrret ionosfære med farvede linjer.

I95-værdierne bliver beregnet på baggrund af de ionosfæriske korrektioner for alle satellitter på alle netværkets referencestationer for den respektive time. De værste 5% af data bliver frasorteret.


Ionosfæriske og geometriske restfejl

GPSnet-softwaren kan fjerne de lineære dele af både den ionosfæriske og geometriske restfejl, men når ionosfæren bliver forstyrret, kan man ikke længere betragte restfejlene som lineære. For at finde de ikke-lineære restfejl tager man en station ud af netværksløsningen, og bruger i stedet en interpolation fra nabostationerne. Dette interpolerede resultat sammenlignes med de reelle, målte værdier fra referencestationen. Forskellen kan deles op i henholdsvis et ionosfærisk bidrag og et geometrisk bidrag.

Som det er tilfældet med I95-indekset udelades de værste 5% af data, hvorefter den højeste tilbageværende værdi er lige med den IRIM95% og GRIM95%, bliver vist i de respektive diagrammer. 

Generelt om brug af GNSS

Når man arbejder med GNSS, skal man selvfølgelig hele tiden være opmærksom på de betingelser, man som bruger er underlagt som følge af systemets design og opbygning. Antallet af velfungerende satellitter og deres placering på himmelen er for eksempel ganske vigtig for den nøjagtighed, brugeren kan opnå. Det er således brugerens eget ansvar at kontrollere, at de nødvendige betingelser er tilstede. Det gælder både i forhold til GNSS-systemerne og brugerens eget udstyr. ​

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbreve​ hvis du vil have tips og tilbud i din indbakke.

Kontaktinformationer

Geoteam A/S

Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633

Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Åbningstid: ​Man.-Tors: 8.00-16.00
​          Fre: 8.00-15.30

GEOTEAM Support

Med supportaftale kan:
​Landbrugssupport kontaktes på tlf.: 77 33 22 88
​Landmålingssupport kontaktes på tlf.: 88 20 87 03
​Vi kan også kontaktes via support@geoteam.dk

​Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig igennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål og betjening af Trimble.

Få hjælp via Teamviewer fjernsupport. 

Hent software til Windows eller macOS