cart

Produkter 0 af 0

Se alle

Vejledninger 0 af 0

Se alle

Sider 0 af 0

Se alle
Kurven er tom
Gå til kurv
GeoTeam info.png

BESTILLER DU VARER DER ER PÅ LAGER PÅ HVERDAGE INDEN KL. 14.00, SENDER VI SAMME DAG

Forretningsbetingelser

Nedenfor kan du se vores generelle Salgs- og leveringsbetingelser.

I tillæg gælder for følgende:
Vilkår for udlejning af udstyr til landmåling
Forretningsbetingelser for GPSnet-abonnementer
Forretningsbetingelser for øvrige abonnementer
Behandling af personoplysninger


Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg (inkl. webshop), reparationer, abonnementer og andre ydelser, med mindre andet er aftalt skriftligt.

​​§ 1. Priser og tilbud
1.1 Alle priser angivet på webshop og i tilbud er angivet eksklusive moms og i danske kroner.

1.2 Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer i leverandørens priser, valutakurser, afgifter og andre forhold udenfor Geoteams kontrol, med mindre andet er skriftligt bekræftet af os. Geoteam er berettiget til at ændre priser og leveringsbetingelser i overensstemmelse hermed, indtil ordren er bekræftet.

1.3 Afgivne tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er aftalt skriftligt.

1.4 Geoteam sælger udelukkende til erhvervsdrivende, offentlige organisationer og institutioner med CVR-nummer.

§ 2. Leveringsbetingelser
2.1 Levering sker fra Geoteams adresse. Bestilte varer, som ikke kan leveres fra lager, tages i restordre med samme forbehold som ovenfor nævnt.
​​​​​​​
2.2 Den forventede leveringstid er 1-2 hverdage for varer der er på lager. I det tilfælde varen ikke er på lager oplyses leveringstiden på anmodning.

2.3 Fragten betales af køber og fremgår på webshoppen i kurven og ved tilbud på selve tilbuddet.

2.4 Geoteam vil altid bestræbe sig på at overholde en aftalt leveringstid, men enhver ordre må modtages med forbehold for forsinkelse eller svigtende levering som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved en eventuel svigtende eller forsinket leverance kan køberen ikke gøre krav på erstatning.

2.5 Geoteam samarbejder med flere forskellige transportfirmaer, og med mindre andet er aftalt, vælger Geoteam det mest optimale transportfirma til ordren. Enhver forsendelse sker for køberens regning og risiko, uanset hvilket transportmiddel der benyttes. En eventuel transportforsikring tegnes kun efter køberens udtrykkelige ønske og i så fald for dennes regning. ​

§ 3. Betalingsbetingelser og betalingsmuligheder
3.1 Geoteam anser en ordre for leveret, når varen har forladt Geoteams adresse. Herefter kan fakturering finde sted. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er fakturabeløbet forfaldent til betaling 14 dage efter fakturadato.

3.2 Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven. Der opkræves et rykkergebyr som pt er på 100 kr. per rykkerskrivelse.

3.3 Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

3.4 På webshoppen kan der betales med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay. Beløbet trækkes fra kortet, så snart den fysiske vare har forladt lageret, eller i tilfælde af elektronisk levering så snart denne har fundet sted. 

​​§ 4. Ejendomsforbehold
Geoteam forbeholder sig fuld ejendomsret over det købte, indtil fuld betaling har fundet sted.

§ 5. Ansvar
Geoteam kan i intet tilfælde blive erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.​​​

§ 6. Returnering
Geoteam er ikke forpligtet til at tage leverede varer retur. Eventuel returnering skal ske efter skriftlig aftale. ​

§ 7. Reklamationsret
7.1 Eventuelle reklamationer over det leverede må ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Berettigede reklamationer medfører erstatning i form af varer af samme art og mængde som leveret. Yderligere erstatning gives ikke.​

7.2 For de enkelte produkter gives den reklamationsret, som de respektive fabrikker yder, dog minimum 1 år fra fakturadato. For batterier og visse kabler dog normalt kun 90 dage.

7.3 Geoteam forbeholder sig ret til at afgøre, om en eventuelt fejlbehæftet vare skal ombyttes eller repareres, og forpligter sig til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå inden for perioden, hvor udstyret er omfattet af reklamationsret.

7.4 Transport og forsendelse til Geoteam værksted sker for købers regning og risiko. Reklamationsretten omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og ved korrekt installation og anvendelse. I særdeleshed omfatter reklamationsretten ikke fejl og mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, foretaget uden Geoteams medvirken.

7.5 Demoudstyr leveres med den reklamationsret, der måtte være tilbage. Brugt udstyr leveres med 8 dages reklamationsret.

§ 8. Reparationer
Reparationer, såvel på Geoteam værksted som hos køber, sker for købers regning og risiko.​

§ 9. Lov og værneting
Eventuelle tvister vedrørende denne lejeaftale skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. I tilfælde af søgsmål aftales Sø- og Handelsretten i København som rette værneting.​

§ 10. Force Majeure
Geoteam er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er Geoteam selv eller en ekstern leverandør, der står for drift af systemerne.
- Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
- Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af
Geoteam selv eller Geoteam organisation, og uanset konfliktens årsag
- Andre omstændigheder, som er uden for Geoteams kontrol.

Kontaktoplysninger
Geoteam A/S 
Energivej 34
2750 Ballerup
CVR nummer: 2884 8633
Telefon: 7733 2233
​​​​​​​info@geoteam.dk

​Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser, sidst ændret 15. august 2023

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt fra Geoteam

COOKIE - OG PRIVATLIVSPOLITIK

Vi anvender cookies for at få indblik i vores besøgendes brug af vores hjemmeside og for at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer cookies ved at lukke denne boks. Læs mere

OK