-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Solpletter​

Størstedelen af tiden er solpletter ikke noget vi som GNSS brugere spekulerer over. Men en gang imellem oplever vi det svært at initialisere, hvilket i disse år med en vis sandsynlighed kan tilskrives solpletaktiviteten. På denne side kan du læse om hvad solpletter er og mere væsentligt hvad du kan gøre ved det.

Vi har skrevet om det før og gør det nu igen - for at hjælpe vores kunder. Solpletaktivitet er noget vi som GNSS brugere bliver nød til at forholde sig til da vi pludselig oplever fustrerende lange initialiseringstider - hvis der da i det hele taget kan initialiseres. Heldigvis har Trimble og Geoteam en løsning du kan bruge til noget.​

Ikke noget nyt fænomen

Som antydet indledningsvist er solpletaktivitet på ingen måde et nyt fænomen.

En solplet cyklus varer ca. 11 år. Og eftersom tællingen af solplet cyklus'er startede i i 1755 er vi her fra år 2008 til år 2019 i solspotcyklus nummer 24. I Geoteam har vi fundet præsentationer om emnet helt tilbage til år 2001 hvor vi havde høj solplet aktivitet sidste gang. 

Ovenstående viser et billede af solpletter fra september 2011 - billedet tilhører NASA/SDO/HMI​

Ovenstående figur viser med blå antallet af solpletter fra vi startede med at observere den i år 1755

Hvad er solpletter og hvordan påvirker det GNSS signaler?

Solpletter er områder på solens overflade hvor magnetfeltet er meget intenst, hvilket viser sig som sorte pletter. Her er overfladetemperaturen 1500-2000 grader lavere ift. solens ca. 5500 grader. Solpletter opstår når lokale magnetiske storme på solens overflade forhindrer varm gas i at sige op, derfor er stedet for stormen koldere, og dermed mørkere, end omgivelserne. Det er solpletternes magnetiske storme der påvirker GPS signalerne.

GPS satellitter bevæger sig i en bane ca 20.162 km over jorden. Her definerer vi de første 50 km fra jorden overflade og på vej ud i rummet som Troposfæren og fra ca. 50 km og ud til ca. 1000 km. som ionosfæren. Ionosfæren består af partielt inonozerede gasser, dvs. elektrisk ladede partikler. Positivt ladede moleculer og negativt ladede elektroner. Som følge af solens ultraviolette stråler fjernes elektronerne fra de neutrale molekyler, hvilket medfører en ionisering.

 Hermed opstår ladede partikler som interagerer med jordens magnetiske felt hvormed vi har en utilsigtet forsinkelse af GPS signalerne forårsaget af de frie elektroner der er tilstede. Størrelsen af forsinkelsen afhænger af elektronindholdet som måles Total Electron Content (TEC), som varierer over tid.

Der gælder at jo flere elektroner der er jo større fejlpåvirkning er der af signalet. Det er der ikke noget nyt i - det er en altovervejende grund til at det er en fordel med flerfrekvente GPS-modtagere. Og en væsentlig del af ionosfære fejlen fjernes med en generel model, men desværre ikke det hele.

Den generelle fejlpåvirkning bliver større som følge af forøget solpletaktivitet. Både signalets amplitude of fase bliver påvirket der sker en generel reduktion af den modtagne signal effekt. Dermed bliver signalet sværere at tracke og vi risikerer dermed at miste trackingen af signalet hvis vi er igang med at måle eller at det tager uforholdsmæssigt lang tid - hvis det da overhovedet er muligt for modtageren - at lave sin ambiguity search. Er det muligt at måle vil de enkelte afstandsobservationer fra satellit til modtager være mere upræcise.​

Variationer

Af figuren til venstre ses det sidste maksimum vi havde var i år 2001 og at det forudses igen i (februar) 2013. De svagt stiplede kontinuærte linjer er minimum og maksimum værdier, linjen herimellem er der forudsagte middelværdi og endeligt er der med en lidt tykkere hvid markeret den aktuelle værdi. Det ses at hvor sidstnævnte slutter er vi en smule over den forudsagte middelværdi. Den sidste værdi ift. det forudsate kan findes på dette link.

Bemærk nu at der er et ret stort udsvingsbånd - der er ret stor forskel på maksimal og minimal værdi ift. middelværdi til et givent tidspunkt. Dette afspejler den visse grad af uforudsigelighed i solpletaktiviteten, hvilket også inddirekte fremgår af at der er 12 år fra år 2001 til år 2013. I gennemsnit er der en 11 års cyklus, men i virkeligheden kan der måske godt være 12 år ved en periode og 10 år i en anden.

Ovenstående figur illustrerer solpletaktivitetens intensitet. Bemærk at til trods for forudsigelserne er der en del variation der ikke kan forudses.​

Opdatering af firmware

Den bedste måde vores landmålingskunder kan håndtere den forhøjede solpletaktivitet er ved at opdate firmwaren til version 4.xx, fx version 4.43. Med den større processor kraft der er tilgængelig i nyere landmålingscomputere er det blevet muligt at anvende mere komplekse ambiguity search algoritmer indeholdende flere variabler for bl.a. ionosfæren hvilket gør at version 4.xx er væsentligt og mærkbart bedre til at håndtere den øgede solpletaktivitet.

Kontakt Geoteam allerede i dag for at få hjælp til opdatering af din firmware.

Måling om natten

​Det kan lyde lidt skørt, men ikke desto mindre er det ganske sandt: Mål om natten og du vil ikke blive forstyrret af solpletaktivitet.​Se figuren her til højre. Med blå stolper ses ionosfæreindekset. Med en svag grøn linje ses den minimale forusagte værdi, med en svag gul linje ses den gennemsnitlige middelværdi og med den røde linje i toppen ses den forudsagte max værdi.​​​​​

​Er ionosfærindexet omkring den grønne linje i bunden er der ingen problemer med opmåling. Der det over det gule middel niveau vil mange opleve problemer.

Bemærk så den store variation fra dag til nat. Hvert maksimum er midt på dagen og minimum eksiterer midt om natten. Pr december 2011 bevæger ionofæreindexet sig typisk op i nærheden af det det gule middelområde i middagstimerne - fx fra 10-16.

Konklusionen er altså at måles der i enderne af dagen og om natten vil du med stor sandsynlighed ikke opleve problemer.

Viser solpletaktiviteten fra d. 10. til d. 16. december 2011.

Følg selv med

Du kan dagligt selv følge med i dagens ionosfære index. På www.drift.gpsnet.dk er der (for vores kunder efter login) et I95 Ionosfære index under Netværksinformation > I95 Ionosfære index.

Referencer - hvis du vil læse mere.

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbreve​ hvis du vil have tips og tilbud i din indbakke.

Kontaktinformationer

Geoteam A/S

Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633

Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Åbningstid: ​Man.-Tors: 8.00-16.00
​          Fre: 8.00-15.30

GEOTEAM Support

Med supportaftale kan:
​Landbrugssupport kontaktes på tlf.: 77 33 22 88
​Landmålingssupport kontaktes på tlf.: 88 20 87 03
​Vi kan også kontaktes via support@geoteam.dk

​Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig igennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål og betjening af Trimble.

Få hjælp via Teamviewer fjernsupport. 

Hent software til Windows eller macOS