-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Landbrug: Vi udfører forsøg med GreenSeeker sensor i kartofler

​Vi har gennemført praksisforsøg med brugen af GreenSeeker sensoren gennem vækstsæsonen 2017. Målsætningen for forsøget, er at øge erfaringerne med brugen af GreenSeeker sensoren i kartoffelavlen. Kartoffelavlen er et oplagt område for brugen af præcisionsteknologi.


Vi har gennemført forsøget med GreenSeeker sensorerne hos en læggekartoffelavler, der har kørt med autostyring med en FMX skærm med RTK gennem en årrække og indført fastekørespor. Formålet med forsøget var, at indsamle så meget sensordata som muligt og herigennem se på hvilke muligheder der var, for at benytte sensordata til regulering af hjælpestoffer eller beslutningsstøtte.


Forøget er gennemført på en række forskellige kartoffelsorter med og uden vanding. Der er monteret fire GreenSeeker sensorer på sprøjtebommen. Sensorerne er placeret, så de måler på den midterste kartoffelrække i hvert kartoffelbed. Et kartoffelbed(2,25 meter) består af 3 kartoffelrækker. Sprøjte bommen er 24,75 meter og dækker 11 kartoffelbed. Sensorerne er placeret over udvalgte kartoffelbed. Se billede. Det betyder, at bedet under sprøjten samt nabobedene til henholdsvis højre og venstre ikke måles. Dette ud fra en betragtning om, at bedene omkring plejesporet kan være påvirket af vandingsmaskine samt eventuelle flotbringningsaktiviteter i forbindelse med udbringning af plantebeskyttelse ol..  GreenSeeker monteret på en sprøjtebom


Data fra den første ukrudtsbekæmpelse der gennemføres inden kartoflen bryder igennem jordoverfladen, viser variationen i ukrudtstrykket inden formmarken. Dette kort kan gemmes til senere brug for målrettet ukrudtsbekæmpelse i de følgende afgrøder.


Resultater

Data fra de første skimmesprøjtninger viser en tydelig variation i væksten inden for marken, se nedenstående kort. Dette kort bliver senere brugt til at udpege områder til prøveopgravning for at bedømme det optimale tidspunkt for nedvisning.Vækstvariation 21. juli. Mørkegrøn indikere størst bladmasse. De røde linjer er plejespor


GreenSeeker sensorerne leverer interessant data i forbindelse med nedvisningen af kartoflerne. Nedvisningen foretages typisk gennem 2-3 behandlinger med Reglone. Vækstvariationen den 5. august ved første nedvisningsbehandling.


Kortene fra 5. august og 23 august viser variationen indenfor marken.

Den 5. august behandles marken med Reglone 1,5 l/ha på hele arealet.

Den 23. august behandles marken med Reglone gennemsnitligt 1,0 l/ha. De områder, der fremstår grønnest på Figur 8 behandles med 2 l/ha og områderne med de mindre grønne behandles med ned til 0,75 l/ha. Samlet set behandles 80 % af marken med den lave dosis. Det betyder en direkte gevinst ved reduceret forbrug af Reglone med 1 l/ha, samt en mere effektiv og ensartet nedvisning ved, at områder der stadig er i vækst, behandles med dosis op til 2 l/ha. På det samlede forsøgsareal på godt 100 ha vurderes, at brugen af GreenSeeker data til nedvisning reducerer forbruget af Reglone med 1-1,5 l/ha. Forsøget viser også at, i nogle tilfælde kan den tredje nedvisning undlades, fordi andenbehandlingen er meget effektiv i område med kraftig vækst.Vækstvariationen ved anden nedvisningsbehandling den 23. august.


Vi fortsætter forsøget for at undersøge om GreenSeeker sensoren kan benyttes som udbyttemåler i kartoffelavlen. Udbyttemålingen ikke tænkt som et udtryk for hvor mange tons der avles med et udtryk for variationen indenfor marken mellem områder med højt og lavt udbytte. Perspektivet her kan være at differencer nedvisningen efter kartoflernes størrelse.


Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbreve​ hvis du vil have tips og tilbud i din indbakke.

Kontaktinformationer

Geoteam A/S

Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633

Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Åbningstid: ​Man.-Tors: 8.00-16.00
​          Fre: 8.00-15.30

GEOTEAM Support

Med supportaftale kan:
​Landbrugssupport kontaktes på tlf.: 77 33 22 88
​Landmålingssupport kontaktes på tlf.: 88 20 87 03
​Vi kan også kontaktes via support@geoteam.dk

​Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig igennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål og betjening af Trimble.

Få hjælp via Teamviewer fjernsupport. 

Hent software til Windows eller macOS